Digitaal Loket Mobiliteit

Welkom in onze digitaal Loket van de Dienst Mobiliteit. Voortaan kan u hier digitaal een aanvraag indienen voor een inname van het openbaar domein en een signalisatievergunning.

  • Klik hier voor de aanvraag vergunning inname openbaar domein of signalisatievergunning
  • Alle andere beschikbare info over wegenwerken.


BELANGRIJKE OPMERKING:

Voor inname openbaar domein/signalisatie langs de gewestwegen N449 (Rivierstraat), N445 (Dendermondse Steenweg – Heirweg), N407 (van Wetteren tot aan de Colmanstraat) en de Colmanstraat, moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid, Agentschap infrastructuur – Wegen en verkeer – District Sint-Niklaas, Industriepark-West 51 te 9100 Sint-Niklaas (tel. 03-780.20.30 - fax: 03-780.20.60)!
Er moet een plan, met vermelding van de ingenomen oppervlakte en de geplaatste signalisatie gevoegd te worden bij de aanvraag evenals de termijn van inname/signalisatie.
De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd.
Het Vlaamse Gewest rekent voor elke inname van openbaar domein een forfaitaire vergoeding aan + een variabele vergoeding die afhangt van de termijn van inname en oppervlakte van inname.

Laatst gewijzigd op: 30/07/19