VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning".

Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ...

Het is gebaseerd op de indelingslijst (Bijlage I VLAREM I), een lijst met als voor het leefmilieu hinderlijk beschouwde activiteiten zoals het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, verbrandingsprocessen, etc...

Deze activiteiten krijgen elk een klasse toebedeeld en de hoogste klasse bepaalt de klasse van de gehele inrichting.

Er wordt onderscheid gemaakt wordt tussen drie klassen van inrichtingen. Inrichtingen van de derde klasse kunnen gezien worden als licht hinderlijk, terwijl inrichtingen van de eerste klasse zijn veelal zware, mogelijk sterk milieubelastende activiteiten zijn. Inrichtingen van de tweede klasse bevinden zich daar ergens  tussenin.

Link:

Website VLAREM

Laatst gewijzigd op: 11/03/10