Wat?

Een toelage van 75 euro per jaar per andersvalide / gehandicapt kind

Voor wie?

Aan de ouders van elk andersvalide / gehandicapt kind of bij ontstentenis of overlijden van de ouders aan de voogd of de persoon die dezelfde taak vervuld van de ouders.

Voorwaarden

  • Een mentaal of fysisch gehandicapt kind, met een invaliditeitsgraad van ten minste 80%.
  • Het kind mag niet ouder zijn dan 25 jaar.
  • De verzorging en opvoeding moet thuis gebeuren.

Procedure / Wat te doen?

De aanvrager:

  • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid – Personen met een handicap bezorgen aan de financiële dienst, waaruit blijkt dat het kind ten minste een ongeschiktheid van 80% heeft.
  • Het rekeningnummer bezorgen waar de toelage mag op gestort worden.

De financiële dienst:

De toelage zal jaarlijks automatisch op het betreffende rekeningnummer gestort worden.

Wanneer het attest van de FOD Sociale Zekerheid is vervallen, zullen de ouders een schrijven ontvangen, met de vraag een nieuw attest binnen te brengen.

Wat nodig?

Het attest van de FOD Sociale Zekerheid – Personen met een handicap, waaruit blijkt dat het kind een ongeschiktheid van ten minste 80% heeft.

Rekeningnummer

Kost?

gratis

Contact / Info

Financiële Dienst

Dorpsstraat 2, 9270 Laarne

Tel. 09/365 46 34

Fax. 09/366 29 70

rekendienst@laarne.be

Links

www.laarne.be

www.socialsecurity.fgov.be - http://handicap.fgov.be

Laatst gewijzigd op: 25/01/10