Vragen, meldingen of klachten?

Heb je een vraag over onze dienstverlening? Wil je een omgevallen verkeersbord of een verzakking in de straat melden? Of werd je onvriendelijk behandeld door een medewerker van het lokaal bestuur? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Vraag

Heb je een vraag over onze dienstverlening? Dan helpen we je graag verder.
Mail jouw vraag naar info@laarne.be  of bel naar 09 365 46 00.

Melding

Een omgevallen verkeersbord, een verzakking in de straat, een zitbank die stuk is, ... Geef je melding door via het elektronische meldingsformulier

Een aantal meldingen worden door andere organisaties verholpen en neem je best op bij deze organisaties via onderstaande websites.

Klacht

Werd je onvriendelijk behandeld door een ambtenaar? Werden de termijnen in een dossier niet gerespecteerd? Dan kan je een klacht indienen bij de klachtendienst.

Klacht indienen kan via het elektronisch klachtenformulier, via klachten@laarne.be of bel naar 09 365 46 25.

De uitgebreide omschrijving van de klachtenbehandeling leest u in het klachtenreglement.

Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Lokale besturen hebben een klokkenluidersmeldpunt voor zowel medewerkers als andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.  Dat is het gevolg van een Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn 2019/1937 .  Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Intern meldpunt

De meldingen door personeelsleden van gemeente en OCMW lopen via de vertrouwenspersoon.

Extern meldpunt

Dit meldpunt is bedoeld voor iedereen die met het Lokaal Bestuur Laarne samenwerkt: vrijwilligers, aannemers, leveranciers, sollicitanten, voormalige werknemers,… Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan behandeld worden of represailles vrezen, kunnen een melding doen bij het extern meldpunt. Je kan hiervoor terecht bij 
Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 – bus 24
1000 Brussel
02 553 45 55
melding.audit@vlaanderen.be

Procedure

Digitaal loket