Voorlopige identiteitskaart

Maak een afspraak

Als je je Europese identiteitskaart verloren hebt en niet over een reispas beschikt maar toch wil reizen naar een Europees land of een land waar geen reispas vereist is, kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen. Dat onder de voorwaarde dat er geen tijd meer is om een gewone identiteitskaart of reispas (al dan niet in spoed) aan te vragen.

De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig en wordt slechts in een beperkt aantal landen aanvaard. Een lijst van de bestemmingen vind je op de website www.diplomatie.be

Bij je terugkeer uit het buitenland moet je de voorlopige kaart inleveren bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Je kan alleen een voorlopige identiteitskaart aanvragen in volgende situaties:

1) in geval van verlies of diefstal op de vooravond van een vertrek naar het buitenland indien de verloren of gestolen identiteitskaart op het moment van de aangifte nog meer dan 1 maand geldig is én het niet meer mogelijk is om via een spoedprocedure een identiteitskaart of reispas aan te vragen.

2) de verloren of gestolen identiteitskaart moet op het moment van de aangifte nog meer dan 1 maand geldig zijn; 

3) in geval er een probleem is met de PIN/PUK-brief die je ontvangt om een nieuwe kaart te activeren. De nieuwe kaart moet maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van een voorlopige kaart aangevraagd geweest zijn.

4) in geval er een probleem is bij het aanmaken van je identiteitsdocumenten.

Heb je recht op een voorlopige identiteitskaart? Dan ontvang je een document (Bijlage 12). De medewerker van de dienst Burgerzaken maakt voor jou een afspraak met de FOD Binnenlandse zaken (Algemene Directie Instellingen en Bevolking).

Ontvang je geen voorlopige identiteitskaart? Dan heb je twee opties:
  • Start een spoedprocedure op voor een nieuwe identiteitskaart. Dit duurt 1 werkdag (mits voor 15u aangevraagd).
    • Start een spoedprocedure op voor een nieuw paspoort. Dit duurt 1 werkdag (mits voor 15u aangevraagd). 
Ontvang je een nieuwe eID? Lever dan de voorlopige identiteitskaart zeker in. 

Procedure

De dienst burgerzaken gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om een voorlopige identiteitskaart aan te vragen. Zijn deze voorwaarden vervuld, dan maakt de dienst voor jou een afspraak bij de :

Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Warandeberg 1-4
1000 Brussel

Op dit adres wordt de kaart opgemaakt en afgeleverd.

Wat meebrengen

  • in geval van verlies of diefstal van de identiteitskaart: het attest van verlies of diefstal (= bijlage 12). Dat attest moet altijd voorzien zijn van een pasfoto.
  • een pasfoto

Kostprijs

gratis.