Voorlopig paspoort

Als je je identiteitskaart verloren hebt en niet over een reispas beschikt maar toch heel binnenkort moet reizen, kan je terugvallen op de spoedprocedure voor een identiteitskaart of reispas. 

Het kan echter gebeuren dat de bijna onmiddellijke afgifte van een reispas nodig blijkt omwille van humanitaire, dringende en bewezen redenen. Dit kan gaan over een ernstig ongeval in het buitenland waarbij een naast familielid betrokken is, opname van een naast familielid voor ernstige redenen in een ziekenhuis, verdwijning of overlijden van een naast familielid in het buitenland.

Om aan aanvragen van die aard het hoofd te kunnen bieden heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een voorlopig paspoort ontworpen dat enkel door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zelf wordt afgegeven. Het voorlopig paspoort heeft maar een geldigheidsduur van 6 maanden.

De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig en wordt slechts in een beperkt aantal landen aanvaard. Een lijst van de bestemmingen vind je op de website www.diplomatie.be

Bij je terugkeer uit het buitenland moet je de voorlopige kaart inleveren bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Indien u volgens de checklist in bijlage op alle vragen met JA kan antwoorden, komt u in aanmerking voor de aanvraag.

Procedure

De aanvraag dient onder de kantooruren te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Buiten de kantooruren wordt het voorlopig paspoort afgegeven door de wachtdienst van Buitenlandse Zaken. Beiden zijn telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 02.501.81.11.

Voor wie

Indien u volgens de checklist in bijlage op alle vragen met JA kan antwoorden, komt u in aanmerking voor de aanvraag.