Verkoopbaarheidsattest

Nadat een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd afgeleverd, werd een perceel opgedeeld in enkele loten.

Individuele loten in een verkaveling kunnen slechts worden verkocht wanneer aan potentiële kopers de garantie kan worden geboden dat alle nutsvoorzieningen (Elektriciteit, gas, communicatie, water en riolering) ook effectief aanwezig zijn.

De notaris (os soms een particulier) vraagt in functie daarvan een verkoopbaarheidsattest aan het lokaal bestuur.

Het verkoopbaarheidsattest kan slechts worden afgeleverd nadat:

  1. Aan de administratie door de Watergroep werd bevestigd dat de aanvrager aan alle financiële en contractuele verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de voorziening van drinkwater én riolering (huisaansluitingen, aansluitingen op openbare net) van de individuele loten.
    De watergroep bevestigt vaak pas wanneer de huisaansluitputjes ook effectief werden geplaatst.
  2. Het is belangrijk mee te geven dat naast de werken aan de riolering (individuele aansluitputjes en openbaar net) ook de betaling van het hydraulisch advies aan de administratie bevestigd moeten worden.
  3. Aan de administratie door Fluvius werd bevestigd dat de aanvrager voldaan heeft aan alle financiële, contractuele verplichtingen of andere voorwaarden voor de aanleg van gas en aanleg van het elektriciteitsnet.
  4. Aan de administratie door Proximus én Telenet werd bevestigd dat de aanvrager voldaan heeft aan alle financiële, contractuele verplichtingen of andere voorwaarden voor aansluiting van de loten.

De verkavelaar is zélf verantwoordelijk voor invullen van alle gestelde voorwaarden van de nutsmaatschappijen in functie van het verkrijgen van een verkoopbaarheidsattest van de individuele loten. Het kan zijn dat aanvragers (soms is dit een studiebureau) los van het gemeentebestuur op de hoogte worden gebracht van offertes, ed.