VERKO

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001.  De organisatie bestudeert de afvalproblematiek en onderzoekt mogelijke oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare en betaalbare technologie voor een milieuverantwoord beheer van de in de regio Dendermonde-Wetteren ingezamelde afvalstoffen. De inzameling gebeurt via de huis-aan-huisophaling en de 10 recyclageparken.

Meer informatie vindt u op de website : https://www.dds-verko.be/verko/