Verkeerscommissie

Leden zijn o.a. de burgemeester, de schepen van Mobiliteit, een vertegenwoordiger van de politiezone WLW, de mobiliteitsambtenaar, het diensthoofd grondgebiedszaken aangevuld met nog twee externe deskundigen.

Samenstelling