Vereniging voor Openbaar Groen - VVOG (vzw)

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) stelt zich tot doel:

  • het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
  • de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
  • de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;
  • het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.

Meer informatie vindt u op de website : http://www.vvog.info/