Verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind (-12 jaar)

Maak een afspraak (aanvragen)

Wanneer een niet-Belgisch kind (jonger dan 12 jaar) ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in Belgiƫ, kan het een verblijfskaart aanvragen. Dit kan gezien worden als een soort kids-ID voor niet-Belgen.

Deze verblijfskaart vermeldt dezelfde wettelijke gegevens als een verblijfskaart voor meerderjarigen.

Voorwaarden

De afgifte van een elektronische kaart aan een vreemdeling die jonger is dan 12 jaar en die wettelijk in Belgiƫ verblijft, is niet verplicht. De verblijfskaart voor een niet-Belgisch kind is maximum 3 jaar geldig. De geldigheidsduur van het document mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

De elektronische kaart verliest zijn geldigheid niet omdat de betrokkene twaalf jaar oud wordt; hij blijft in het bezit van zijn kaart totdat de geldigheidsduur verstrijkt.

Het document vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar.

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen de kaart aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het document moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.
Vanaf de leeftijd van 6 jaar moeten voor elektronische kaarten van het type A, B, K en L ook vingerafdrukken worden afgenomen.

De levertermijn bedraagt ongeveer 2-3 weken

Wat meebrengen

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.
  • Het kind moet persoonlijk meekomen

Kostprijs

Type kaartGewone procedureSpoedprocedure (voor 15 uur aangevraagd = volgende dag geleverd).

EU, EU+, F, F+, M7,70 euro107 euro
A, B, K, L10,70 euro118,40 euro

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

het Ministerieel besluit van 20 december 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, teneinde het tarief te bepalen van de elektronische identiteitsdocumenten die aan de buitenlandse kinderen onder de twaalf jaar uitgereikt worden.