Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Als je voor een kort verblijf van maximaal drie maanden naar België wil komen, moet je bewijzen dat je voldoende bestaansmiddelen hebt. Je kan dit door een verbintenis tot tenlasteneming voor te leggen.

Voorwaarden

Iedereen, Belg of niet-Belg, die voor onbepaalde duur in België mag verblijven en die kredietwaardig is, kan iemand ten laste nemen tijdens de duur van een kort verblijf. Deze persoon is de garant.

Procedure

De verbintenis tot tenlasteneming heeft de bezoeker nodig om een toeristenvisum aan te vragen of om België binnen te komen als hij of zij niet visumplichtig is.
De gegevens van de garant en de vreemdeling, die op bezoek komt, worden ingevuld.
De handtekening van de garant wordt gelegaliseerd door de gemeente.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • de laatste drie loonfiches of het laatste aanslagbiljet van de garant

Kostprijs

De tenlasteneming zelf is gratis.

Uitzonderingen

Als de visumaanvraag wordt ingediend bij het consulaat van een andere Schengenlidstaat dan België moet de verbintenis tot tenlasteneming worden opgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
De verbintenis haal je dan binnen de maand af op het Administratief en Bestuurscentrum.