Vastgoedinformatie

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd.

Notarissen, vastgoedmakelaars of anderen moeten deze info vermelden in de akte of wanneer zij publiciteit maken voor een bepaald goed.

Een aanvraag tot vastgoedinformatie (stedenbouwkundig uittreksel) wordt afgegeven op het gemeentehuis, bezorgd bij gewone brief of elektronisch ingediend.

Elektronisch kan dat via Omgeving@laarne.be – vermeld ‘vastgoedinformatie’

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na deze van de ontvangst van de aanvraag.