Vacature: Teamcoach personeelsdienst

Functie
Je staat in voor een correcte en efficiënte loon- en personeelsadministratie. Je verleent beleidsondersteuning met het oog op de implementatie van een modern, effectief en degelijk personeelsbeheer en –beleid in al zijn diverse facetten. Je ondersteunt en werkt mee aan de uitbouw en de opvolging van een modern, consistent en geïntegreerd HRM, opdat de organisatie beschikt over competente en gemotiveerde medewerkers om zijn strategische en operationele doelstellingen te realiseren.

Aanbod  
Statutaire functie - Salarisschaal B4-B5 -  gunstige vakantieregeling – maaltijdcheques, ecocheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar.

Voorwaarden :

  • je bezit een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • je kan minimaal drie jaar relevante beroepservaring aantonen
  • je slaagt voor de voorgeschreven schriftelijke en mondelinge selectieproeven en wordt geschikt bevonden worden na de psychotechnische proef.


Meer info

Dienst personeel en organisatie, nummer 09/365 46 32, vacatures@laarne.be

Solliciteren  
Tot uiterlijk 14 december 2020 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).

Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne via het Digitaal Loket, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, per aangetekend schrijven of door overhandiging bij de personeelsdienst.

 

De wervingsreserve zal een duur van twee jaar hebben.

Bij minder dan vijf kandidaten zal mogelijk een nieuwe oproep gebeuren om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

Digitaal loket