Vacature: Medewerker burgerzaken

Functie :

Je vangt enerzijds de burgers klantvriendelijk op aan het loket en voert anderzijds zorgvuldig de administratieve taken verbonden met de dienst Burgerzaken uit. Hierdoor ben je mede verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en klanttevredenheid van de gemeentelijke taakstellingen.

Profiel :
Je bezit een diploma van het secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling.

Aanbod :
Voltijdse tewerkstelling - boeiende functie - gunstige vakantieregeling -  salarisschaal C1-C3 met maaltijdcheques, ecocheques en fietsvergoeding. Relevante beroepservaring uit privé of zelfstandige activiteit kan in aanmerking genomen worden voor maximum zes jaar

Selectieproeven
De proeven bestaan uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Het schriftelijke gedeelte zal doorgaan op zaterdag 26 juni 2021, het mondelinge gedeelte op dinsdag 29 juni 2021.

Meer info

Mailen kan naar vacatures@laarne.be of bel 09/365 46 27.

Solliciteren 
Tot uiterlijk 21 juni 2021 (datum mailbericht of ontvangstmelding website telt).
Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging of via het digitale sollicitatieformulier.

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen