Update vliegenoverlast regio Veldmeers – resterend afval zou komende dagen worden verwijderd

De problematiek van de overlast door vliegen in de ruime omgeving van Veldmeers is wel bekend.

Nadat vorig jaar reeds op verzoek van de gemeente een procedure werd opgestart om de vergunningen van de firma’s Algrobo-Reparal te schorsen of op te heffen, heeft de gemeente in maart van dit jaar de alarmbel geluid over een toen nog nakend probleem van hinder door vliegen veroorzaakt door de opslag van afval op de site van deze bedrijven.

Op 25 mei 2022 veroordeelde de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de bewuste bedrijven en hun bestuurders tot het afvoeren van de afvalberg op straffe van dwangsommen. Dit bleef niet zonder gevolg. Op heden is wellicht ongeveer de helft van het afval afgevoerd. Het afvoeren van de andere helft was voor de volgende dagen gepland.

De milieuvergunningen van beide bedrijven werden inmiddels door de minister geschorst. Beide bedrijven werden bovendien deze week failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Er werd onmiddellijk contact gelegd tussen de curator en de gemeente. De curator heeft niet alleen nota genomen van de problematiek van het afval (en de bijhorende vliegen) maar heeft eveneens verklaard het nodige te zullen doen om het resterende deel de komende dagen te laten afvoeren.

We blijven de zaak opvolgen zodat het afval zo snel mogelijk verdwijnt en hopen dat de overlast snel een einde kent.

Gepubliceerd opwoensdag 15 jun 2022 om 15:40