Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen kondigde onze gouverneur, Carina Van Caute, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod af voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. Deze lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.
Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Concreet mag er dus vanaf 11 mei 2022 geen water opgepompt worden uit een groot aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Voor Laarne is dat zone OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)

In bijlage de volledige beslissing van de gouvernneur met de volledige lijst van alle betrokken onttrekkingszones.

Gepubliceerd opdinsdag 10 mei 2022 om 18:51