Tweede verblijf

Maak een afspraak

De belasting op tweede verblijven wordt geïnd ter compensatie van de algemene belastingen die de eigen inwoners van de gemeente betalen, in de eerste plaats de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk moment door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, en die al dan niet zijn ingeschreven in de kadastrale legger.

Procedure

Aangifte van een tweede verblijf gebeurt door de eigenaar met het daartoe betreffende aanvraagformulier – uiterlijk 30.04 van het lopende dienstjaar. Indien de aangifte niet tijdig werd gedaan kan het pand – indien van toepassing – aanleiding geven tot het moeten betalen van leegstandsheffing.

Schrapping van een tweede verblijf gebeurt door de eigenaar met het daartoe betreffende aanvraagformulier – uiterlijk 01.01 van het lopende dienstjaar. Indien de schrapping niet tijdig werd aangevraagd zal de belasting op 2de verblijf nog geheven worden voor dat desbetreffende jaar.

Melding nieuw zakelijk gerechtigde gebeurt door de voormalige eigenaar met het daartoe betreffende aanvraagformulier. Gebeurt de melding na 01.01 van het lopende dienstjaar dan zal er nog een belasting op 2de verblijf geheven worden aan de ‘oude’ eigenaar voor dat desbetreffende jaar.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op €788 euro per tweede verblijf voor aanslagjaar 2020. De belasting is onderworpen aan een jaarlijkse verhoging van 2%, de bedragen worden afgerond op eenheden.

2020 : €788

2021 : €804

2022 : €820

2023 : €836

2024 : €853

2025 : €870

Daarnaast wordt men bijkomend belast voor de algemene gemeentelijke heffing.

Uitzonderingen

  • Lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • Tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen
  • De woongelegenheid waarvan door de eigenaar kan worden aangetoond dat zij op 1 januari van het dienstjaar verhuurd is met een geldig huurcontract aan één of meerdere personen die ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente

Het is éénzelfde zakelijke gerechtigde slechts toegestaan één enkel tweede verblijf op het grondgebied van Laarne aan te geven.

Een woongelegenheid kan nooit worden opgenomen als tweede verblijf als:

  • Die opgenomen is in het register ongeschiktheid en of onbewoonbaarheid
  • Die onvoldoende verbruik van elektriciteit water en of verwarming kan aantonen
  • Die zo is ingericht dat een directe bewoning niet mogelijk is
  • Die niet stabiel genoeg is en/of zware  tekenen van verwaarlozing vertoont
  • Die niet of te minimaal is bemeubeld