Tussenkomst kadervorming / cursus in het jeugdwerk

Kadervorming is de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en toekomstig verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven, en dit gericht op kwaliteitsverbetering en jeugdwerkbegeleiding.”

Voor verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken binnen het jeugdwerk, die in Laarne of Kalken wonen.

Voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling

  • Aanvragen worden vóór 1 december 2024 ingediend bij de Jeugddienst.
  • De terugbetaling bedraagt maximum de helft van de kost van het inschrijvingsgeld.
  • De terugbetaling bedraagt maximum €60.
  • De uitbetaling zal gebeuren vóór 1 januari 2025, na evaluatie van alle aanvragen, onderlinge vergelijking en het advies van de jeugdraad.

Wat moet je doen?

Attest van deelname, betalingsbewijs en jouw rekeningnummer doorsturen naar jeugd.cultuur@laarne.be of binnenbrengen bij de Jeugddienst.