Tussenkomst in schoolkosten

Het OCMW kan in bepaalde gevallen een tussenkomst verlenen in schoolkosten.

Voorwaarden

  • Structureel ervaren tekort aan inkomsten om schoolkosten te betalen = onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
  • Inkomen niet hoger dan het richtbarema.
  • Onevenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
  • Structureel tekort aan leefgeld
  • Geen recht op een studietoelage

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.

Je maakt een afspraak in het sociaal huis met je dossierbeheerder of komt langs op een zitdag (voor nieuwe aanmeldingen).

Wat meebrengen

Overzicht van inkomsten en uitgaven a.h.v. rekeninguittreksels van alle meerderjarigen gezinsleden.

Kostprijs

Bij het begin van het schooljaar wordt per kind volgende premie uitbetaald:

  • Kinderen uit het lager onderwijs (in principe tot 12 jaar): een éénmalige premie van € 100
  • Kinderen uit het secundair onderwijs: een éénmalige premie van € 200
  • Kinderen uit het hoger onderwijs: een éénmalige premie van € 400

Welke kosten worden ten laste genomen?

Facturen worden door de cliënt bezorgd aan de maatschappelijk werker. Hij zal nagaan voor welke kosten de sociale dienst kan tussenkomen.