Tussenkomst in begrafeniskosten

Het OCMW kan in bepaalde gevallen een tussenkomst verlenen in begrafeniskosten.

Voorwaarden

De overledene was woonachtig in Laarne bij overlijden

De overledene heeft zelf niet voldoende spaarreserve om de uitvaart te bekostigen

De eerste rechtstreekse erfgenamen hebben niet voldoende financiële middelen om de uitvaart te betalen en doen allen afstand van de erfenis of aanvaarden de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De begrafenis wordt opgenomen door de door het OCMW aangewezen begrafenisondernemer.

Terugvorderbaar

Er wordt een sociaal financieel onderzoek uitgevoerd bij de erfgenamen om een deel van de begrafeniskosten terug te vorderen.