Trots op de enorme boost die ons economisch beleid heeft gekregen dankzij de provincie

Begin 2021 gingen we in zee met de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’. Samen versterkten we afgelopen jaar onze gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van ondernemers.

Peter Ameel, expert lokale economie van de Provincie, had tweemaandelijks een overleg met Ilse Clauws – sinds 2021 onze ambtenaar lokale economie, Lieven Van De Velde en de bevoegde schepen Igor Rogiers.  Op basis van deze besprekingen konden (aangepaste) voorstellen worden voorgelegd aan het schepencollege en reglementen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  Burgemeester Andy De Cock: “Vaak ging het om zaken waar we niet toe kwamen, wegens gebrek aan tijd of personeel.”

Wat heeft dit concreet opgeleverd?

Ilse Clauws: “We zijn gestart met het aanpassen en opstellen van de bijlages aan het Algemeen Politiereglement, dat ook domeinen behandelt zoals ambulante handel, kermissen, terrassen en taxi.  We maakten een behandelingskader voor de pop-up aanvragen, met toetsingscriteria die even streng zijn als deze voor reguliere horeca.  Daarnaast werd de gemeentelijke nieuwsbrief aan ondernemers (KLAARBiz) gelanceerd alsook digitaliseerden we heel wat aanvragen op onze website.  Onze digitale bedrijvengids op www.madeinlaarne.be werd gepromoot en verder uitgebreid.  Startende ondernemers krijgen voortaan een welkombrief die hen wegwijs maakt in het systeem van de Laarnse cadeaubon, het aanspreekpunt op de gemeente, de digitale bedrijvengids, overlegmomenten, ...

Er werd een B&B ‘sneukeltoer’ georganiseerd, om onze logies te promoten.  In oktober dienden we opnieuw een subsidieaanvraag in bij de provincie voor handelsversterkende acties.  Ook inventariseerden we de (beperkte) leegstand.  Een netwerkmoment voor ondernemers met Sven Nys evenals een vormingsmoment rond e-commerce moesten, jammer genoeg, wegens corona worden uitgesteld naar volgend jaar.  Verder leggen we momenteel nog de laatste hand aan ons toeristisch handelsmagazine dat binnenkort bij iedereen in de bus zal vallen.”

Een aardig resultaat voor Laarne!  

Schepen Igor Rogiers:  “Ik ben trots op de enorme boost die ons economisch beleid heeft gekregen in 2021, mede dankzij de ondersteuning vanuit de provincie.  In 2022 wensen we nog meer in dialoog te treden met onze ondernemers door organisatie van diverse netwerk- en overlegmomenten”

In 2022 hernemen we het ondernemersevent en de vorming; plannen we overlegmomenten in met onze ondernemers om beter contact en voeling te houden; promoten we verder de geschenkbon.  In april 2022 vieren we ‘De maand van de markt’ naar aanleiding van 20 jaar wekelijkse markt in Laarne.

Expert Peter Ameel: “We kijken terug op een fijne samenwerking! Het is een mooi voorbeeld van de begeleidende en ondersteunende rol die de Provincie Oost-Vlaanderen speelt ten aanzien van haar gemeenten. Voor een minieme bijdrage wordt de dienstverlening van kleinere gemeenten op een hoger niveau gebracht, met mooi resultaat voor Laarne en haar ondernemers!”

Gepubliceerd opdinsdag 21 dec 2021 om 18:28