Traject Kindvriendelijke gemeente

Kinderen of jongeren zijn volwaardige burgers. Ze zijn niet alleen de toekomst, maar ook en vooral het nu. Daarom is het van belang hen een stem te geven binnen de gemeente waar ze leven en hen actief te laten deelnemen aan de samenleving.

Het Lokaal Bestuur Laarne doorloopt een traject om het label van Kindvriendelijke Gemeente te behalen. Dit betekent dat het zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Laarne is een aantrekkelijke gemeente om op te groeien. Ze heeft een landelijk karakter en twee dorpskernen waar iedereen zich thuis voelt. De kindvriendelijkheid van de gemeente is de barometer voor het algemeen welbevinden van alle inwoners. Kinderen en jongeren zien als volwaardige burgers houdt voor Laarne in dat:

  • Kinderen, jongeren en hun omgeving met elkaar betrokken zijn. 
  • Kinderen, jongeren en het beleid continue met elkaar praten.
  • Kinderen en jongeren mede-eigenaar zijn van het lokaal beleid. 
  • Kinderen en jongeren er zich kunnen ontplooien. 
  • Kinderrechten het kompas zijn. 

Om kinderen te betrekken, is communicatie op hun maat essentieel. Het Lokaal Bestuur Laarne heeft daarom mascotte ridder Kasper geïntroduceerd. Hij sluit aan bij de leefwereld van kinderen. Ridder Kasper wordt ingezet om alles rond Kindvriendelijk Laarne op kindermaat uit te leggen.