Kindvriendelijke gemeente

Laarne mag zich – na een lang traject – sinds 15 december 2020 officieel een kindvriendelijke gemeente noemen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle overhandigde het label in deze coronatijden digitaal via een filmpje

Kindvriendelijk voor iedereen

Kinderen of jongeren zijn volwaardige burgers. Ze zijn niet alleen de toekomst, maar ook en vooral het nu. Daarom is het van belang hen een stem te geven binnen de gemeente waar ze leven en hen actief te laten deelnemen aan de samenleving. De kindvriendelijkheid van de gemeente is de barometer voor het algemeen welbevinden van alle inwoners. Kinderen en jongeren zien als volwaardige burgers houdt voor Laarne in dat:

  • Kinderen, jongeren en hun omgeving met elkaar betrokken zijn. 
  • Kinderen, jongeren en het beleid continue met elkaar praten.
  • Kinderen en jongeren mede-eigenaar zijn van het lokaal beleid. 
  • Kinderen en jongeren er zich kunnen ontplooien. 
  • Kinderrechten het kompas zijn. 

Wat goed is voor kinderen en jongeren, is goed voor iedereen. Daarom is het essentieel om de jeugdige inwoners voldoende te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Hoewel Laarne een vrij welvarende gemeente is, moet er eveneens aandacht zijn voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Bij die groep staan de kinderrechten het meest onder druk. Een kindvriendelijk Laarne luistert ook naar hen.

Ridder Kasper als mascotte

Mascotte van een kindvriendelijk Laarne is Ridder Kasper. Hij helpt om de kinderrechten op maat van de doelgroep zichtbaar te maken en in de praktijk te brengen. Ridder Kasper moet een herkenbare figuur zijn die kinderen en jongeren vereenzelvigen met kindvriendelijkheid. Ook voor de andere inwoners, mandatarissen en medewerkers van het lokaal bestuur neemt Ridder Kasper die rol op. In elke communicatie naar kinderen en jongeren zal Ridder Kasper de spreekbuis zijn. Anderzijds fungeert hij voor hen ook als aanspreekpunt. Ridder Kasper heeft zijn eigen mailadres (ridderkasper@laarne.be), Instagramaccount en facebookpagina.

Kaspers Ridders van de Ronde Tafel

Geen eindpunt, wel een start

Het verkrijgen van het label is geen eindpunt. Het Lokaal Bestuur Laarne zal de komende jaren hard werken om de erkenning waar te maken en het label te behouden. Kortom, dit is pas een startpunt om als bestuur nog meer te doen voor de lokale jeugd. Tijdens deze legislatuur wordt resoluut de kaart getrokken van participatie en een permanente dialoog met kinderen en jongeren.

Gerelateerde items