Openbaar onderzoek trage wegen

Laarne heeft heel wat ‘trage wegen’. Dat zijn veldwegjes, bospaadjes, kerkwegels en doorsteekjes in woonwijken, die voornamelijk bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn niet alleen functioneel, maar hebben ook een hoge historische en ecologische waarde. Ze herbergen met hun houtkanten, knotbomenrijen en bloemrijke bermen immers een rijkdom aan flora en fauna. We blijven erken aan ons tragewegenbeleid.

Na de publicatie van onze tragewegenkaart eind 2021, werd achter de schermen gewerkt aan een naamgeving voor alle relevante trage wegen in Laarne en Kalken. Op de gemeenteraad van 29 februari 2024 gebeurde de voorlopige vaststelling van deze namen. Tijdens een publieke consultatieronde, die loopt van 24 april tot en met 24 mei, kan iedereen zijn opmerkingen en bezwaren schriftelijk doorgeven. Deze worden nadien verwerkt, zodat een definitieve vaststelling van de namen kan gebeuren op de gemeenteraad van 20 juni 2024.

Alle documenten liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.