Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 januari 2022 en is van toepassing op www.laarne.be.

Het Lokaal Bestuur Laarne tracht www.laarne.be toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Door gebruik te maken van het LCP CMS Platform zorgen we bij de opbouw en het onderhoud van de website dat de regels in kader van toegankelijkheid worden nageleefd. 

Voorbeelden hoe we deze toegankelijkheid willen bereiken:

 • Bij de opbouw van de website houden we rekening houden met de WCAG-richtlijnen
 • Streven naar een duidelijk contrast zijn tussen de verschillende kleuren en mogelijkheid tot switchen naar hoog contrast
 • De nodige elementen zijn voorzien om een webpagina zo goed mogelijk op te bouwen, dit door gebruik te maken van duidelijke call to actions, instelbare alt-tags, uitgebreide Zoekfunctie, ‚Ķ.
 • Het platform maakt gebruik van vaste templates en componenten.
 • Een correcte weergave op desktop als mobiel.
 • Bij het uploaden van afbeeldingen in de mediatheek is het steeds mogelijk om een ALT-tekst toe te voegen, die wordt voorgelezen door voorleessoftware
 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie;
 • Elke vier weken wordt een update uitgevoerd, waaronder bugfixes in kader van toegankelijkheid
 • De redacteurs en webmasters van het platform volgen opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategie√ęn.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking.

Wij zijn gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau A omdat er nog enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. Deze worden opgevolgd en verder weggewerkt d.m.v.:

 • Continue opleiding te voorzien aan de redacteuren en webmasters.
 • Technische optimalisaties bij elke update mee te nemen.
 •  

Feedback en contactgegevens

Indien bepaalde regels in verband met de toegankelijkheid van de website niet worden gevolgd, kan je telkens terecht bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de website: