Tegemoetkoming voor incontinente patiënten

De gemeente Laarne voorziet jaarlijks 20 gratis huisvuilzakken (30L of 60L) voor volwassen incontinente patiënten die thuis verzorgd worden.

Voorwaarden

  • incontinent zijn en thuis verzorgd worden, niet in een woon-of zorgcentrum
  • gedomicilieerd zijn in de gemeente in het jaar van de aanvraag en op een adres waar de milieubelasting correct is betaald.

Procedure

  • De gratis huisvuilzakken worden 1 maal per jaar toegekend op voorlegging van een (kopie van een) attest van de mutualiteit voor de vermelde aandoening. Dit attest wordt ingevuld door de (huis)arts en bevestigd door de adviserend geneesheer. Het attest blijft drie jaar geldig.
  • Na voorlegging van dit attest ontvangt men 20 gratis huisvuilzakken.