Subsidie voor sterilisatie / castratie van de huiskatten

Via subsidies wil de gemeente eigenaars van katten stimuleren om hun huiskat te laten steriliseren of castreren. Op deze manier wil ze de overpopulatie van zwerfkatten aanpakken.

Voorwaarden

  • De aanvrager, i.e. de eigenaar van de huiskat, is gedomicilieerd in Laarne.
  • De subsidie kan slechts eenmaal om de drie jaar aangevraagd worden door hetzelfde gezin.
  • De sterilisatie of castratie van de huiskat wordt uitgevoerd door een erkende dierenarts met een praktijk in de gemeente Laarne. De dierenarts attesteert het aanvraagformulier.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient in het aanvraagformulier voor sterilisatie of castratie huiskatten in te vullen, laten ondertekenen door de dierenarts en af te leveren aan de milieudienst Laarne na de eigenlijke sterilisatie of castratie.

Procedure

Aanvraag

  • Een aanvraag kan enkel ingediend worden bij de milieudienst na uitvoering van de sterilisatie of castratie van de huiskat. Hiervoor maakt men gebruik van het aanvraagformulier (link), verkrijgbaar via de website of bij de milieudienst.
  • Het aanvraagformulier moet geattesteerd zijn door de behandelende dierenarts.
  • De ontvangstdatum van de aanvraag geldt als opvolgingsdatum.

Beoordeling

  • De milieudienst beoordeelt de aanvraag.
  • De milieudienst adviseert het college van burgemeester en schepenen.

Beslissing

  • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot het al dan niet toekennen van subsidies.
  • De beslissing wordt bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bedrag

De toelage bedraagt 25 euro en is beperkt tot 1 huiskat per gezin