Subsidie huis- en boerenzwaluw

Hangt er een huiszwaluwnest aan jouw gevel? Broeden er boerenzwaluwen in je stal of wil je nestgelegenheid aanbrengen voor gierzwaluwen? Jouw gastvrijheid draagt zeker bij tot het behoud van de zwaluwen in onze gemeente! Het gemeentebestuur waardeert dit en kent hiervoor een jaarlijkse subsidie toe.

Voor het in stand houden van een huis- of boerenzwaluwkolonie met 1 tot 2 bezette nesten wordt een subsidie verleend van 25 euro per jaar. Bestaat de kolonie uit 3 tot en met 10 bezette nesten dan wordt een subsidie verleend van 37,50 euro per jaar. Voor een kolonie van 11 tot 25 bezette nesten wordt een subsidie verleend van 50 euro per jaar. Wie een kolonie heeft met meer dan 25 bezette nesten, krijgt een subsidie van 65 euro per jaar. Ook broedgevallen in kunstnesten worden gesubsidieerd. De aanvragen tot subsidie dienen jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni schriftelijk ingediend te worden bij de milieudienst d.m.v. een aanvraagformulier.

Wie inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten voor de huisvesting van gierzwaluwen aanbrengt kan een subsidie krijgen van 50 euro per nestgelegenheid. De subsidie moet voor de plaatsing aangevraagd worden bij de milieudienst.