Sterrenregister

Maak een afspraak

Het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of bij de geboorte is een ingrijpende en emotionele ervaring, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Onze wetgeving schiet daar volgens ons te kort. Ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap kunnen wettelijk gezien geen aangifte van geboorte doen. De wetgeving voorziet momenteel dat men tussen 140 dagen en 180 dagen een voornaam kan registreren en vanaf 180 dagen ook nog eens de familienaam.

Voor heel wat ouders volstaat dit niet omdat het kindje niet in het geboorteregister wordt opgenomen en dus niet volwaardig erkend wordt. Dit bevestigt de ontkenning van hun bestaan, terwijl erkenning van de geboorte van een stilgeboren kindje net heel belangrijk is in het rouwproces. 

Registratie in het sterrenregister

Om hieraan tegemoet te komen, is het vanaf 1 maart 2024 mogelijk om een stilgeboren kindje te registreren in ons sterrenregister.
In dit register kunnen alle stilgeboren kinderen geregistreerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap. Onze gemeente kiest ervoor om dit onbeperkt in tijd toe te laten: ook ouders die jaren geleden een kindje verloren, kunnen dit kindje dus laten registreren.

Wie een kindje in het sterrenregister registreert, krijgt hiervan een geboortecertificaat.

Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen.

Vrijblijvende uitnodiging voor activiteiten

De ouders die een aangifte doen en in Laarne gedomicilieerd zijn, kunnen er voor kiezen om uitgenodigd te worden bij de aanplant van het geboortebos.
 
Van zodra we op onze begraafplaatsen te Laarne en Kalken onze sterretjesweide en sterretjesboom hebben gerealiseerd, zullen ouders ook de kans krijgen om een sterretje op de begraafplaats aan te brengen.

De gemeente Laarne zal ook nog een inspiratiesessie organiseren rond herdenken en begraven van sterrenkindjes.
Door in dialoog te gaan met ouders, deskundigen en andere lokale besturen willen we onze huidige werkwijze rond het begraven en herdenken van (sterren)kindjes evalueren. We bekijken ook hoe dit in de toekomst eventueel anders kan.

De sessie zal begeleid worden door het Berrefonds vzw.

Hoe registreren

Wie een stilgeboren kindje wenst te registreren in het sterrenregister, kan dit via onderstaand registratieformulier of op afspraak bij de dienst burgerzaken.