Stemrecht niet-Belgen

Maak hier een afspraak

In 2024 zullen de leden van het Europese parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 9 juni 2024.

Als je een Unieburger bent die in Laarne verblijft, dan kan je deelnemen aan deze verkiezingen en stemmen op kandidaten van de Belgische lijsten. Nieuw is dat dit ook mogelijk is vanaf de leeftijd van 16 jaar. Je bent niet verplicht om hieraan deel te nemen. Je hebt stemrecht.

Als je beslist om deel te nemen, moet je je inschrijven voor deze Europese verkiezingen en moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Je kan dan wel niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in je land van herkomst.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing. Als je aanvraag goedgekeurd werd, kan je je stem uitbrengen op de dag van de verkiezingen.

Eens ingeschreven, heb je opkomstplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. Je blijft ook ingeschreven voor alle volgende Europese verkiezingen.

Opgelet! Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse verkiezing van het Vlaams parlement en de provincieraadsverkiezingen.

Je kan wel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. Dit laatste kan ook door niet-Unieburgers.

Voorwaarden

Voorwaarden Europese verkiezingen

 • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 EU-landen (andere dan België);
 • Je woont in Laarne op 1 april 2024 ;
 • Je bent minstens 14 jaar op het moment van de aanvraag van inschrijving;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op zondag 9 juni 2024;
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024.

Je moet op de verkiezingsdag minstens 16 jaar zijn om te kunnen stemmen.
We raden je aan om je aanvraag voor 16 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen. 
Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 maart 2024.

Voorwaarden gemeenteraadsverkiezingen

 • Je woont in Laarne uiterlijk op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op 13 oktober 2024;
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 juli 2024.

Bijkomende voorwaarde als je Unieburger bent:

 • onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België).

Bijkomende voorwaarde als je niet-Unieburger bent:

 • onderdaan zijn van een staat die geen lid is van de Europese Unie;
 • gedurende de laatste 5 jaar ononderbroken in België wonen en een wettelijke verblijfstitel hebben die dat bewijst op moment van indiening van de aanvraag;
 • op erewoord verklaren dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven (opgenomen in aanvraagformulier).

Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 juli 2024.

We raden je aan om je aanvraag voor 17 juli 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen.

Procedure

Hoe aanvragen?

 • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be met eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening;
 • Aanvraagformulier invullen
  • en afgeven bij de dienst Burgerzaken,
  • of opsturen per post naar dienst Burgerzaken Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart mee.
 • Je kan een blanco aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen via het nummer 09/365.46.00, via burgerzaken@laarne.be of afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis.
 • Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard!