Stemrecht minderjarigen

Als je op zondag 9 juni 2024 16 of 17 jaar bent, kan je je stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europese parlement. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen. Je hebt stemrecht.

Als je beslist om deel te nemen, moet je je inschrijven voor deze Europese verkiezingen en moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing. Zo je aanvraag goedgekeurd werd, kan je je stem uitbrengen op de dag van de verkiezingen.

Eens ingeschreven, heb je opkomstplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Opgelet! Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse verkiezing van het Vlaams parlement en de lokale provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf het ogenblik dat je 18 jaar bent, ben je onderworpen aan de opkomstplicht en ontvang je automatisch een oproepkaart voor de verkiezingen.

Voorwaarden

 • Je bent Belg;
 • Je woont in Laarne op 1 april 2024 ;
 • Je bent minstens 14 jaar op het moment van de aanvraag van inschrijving;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op zondag 9 juni 2024;
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024.

Opgelet! Je moet op de verkiezingsdag minstens 16 jaar zijn om te kunnen stemmen.

Procedure

Hoe aanvragen?

 • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be met je eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening;
 • Aanvraagformulier (zie bijlage bij Downloads onderaan deze pagina) invullen
  • en afgeven bij dienst Burgerzaken
  • of opsturen per post naar dienst Burgerzaken, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne (kopie voor- en achterkant identiteitskaart meesturen!).

Je kan een blanco aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen op het nummer 09/365.46.00, via burgerzaken@laarne.be of afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis.

Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard!