Stemrecht minderjarigen

Belgen tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de mogelijkheid voor de burger om te stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar, vernietigd in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt in haar arrest duidelijk de mogelijkheid van de uitbreiding van het kiesrecht naar 16- en 17-jarigen maar vernietigt de voorafgaande registratieplicht. Daarom werd de online registratietool buiten gebruik gesteld. Dat geldt ook voor de analoge registratieprocedure in steden en gemeenten.

Voorwaarden

Deze minderjarigen worden op de kieslijst opgenomen, maar zijn niet verplicht om hun stem uit te brengen.