Stempelcontrole deeltijds werken

Werk je deeltijds met een inkomensgarantie-uitkering, dan moet je jouw gewerkte uren bijhouden op het formulier 'C3-deeltijds'. Het formulier moest je tot juli 2020 laten valideren bij de gemeente. Sinds juli is dat niet meer nodig.

Je dient de formulier zelf in te vullen en ondertekend te bezorgen aan de uitbetalingsinstelling.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 131bis in hetzelfde besluit (BS 27/05/2020 – IW 01/07/2020).