Start fase 2 wegen- en rioleringswerken project Bontinkstraat

Aquafin startte begin oktober met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Kalken (Bontinkstraat, Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat, Pennemansbaan, Dendermondsesteenweg) en Overmere (Baron Tibbautstraat, Loereveldstraat, Donkerwegel).

Fasering

  • In het voorjaar en tijdens de zomer verplaatsten de nutsmaatschappijen alle leidingen in functie van de nieuwe riolering.

  • Op 5 oktober 2020 startte de aanleg van de nieuwe riolering en de herstelling van het wegdek. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt in fasen gewerkt.  

    - De eerste fase eindigt op 2 november 2020. De riolering werd al een groot stuk aangelegd onder de fietspaden.

    - De tweede fase start op 3 november 2020. Dan zal in de gehele werfzone, dat is het traject Dendermondsesteenweg - tussen de kerk van Overmere en het Bosstraatje - geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.

    - Het einde van de werken van dit project is voorzien in april 2022.

Bouwheer Aquafin

Door het bovengemeentelijke karakter en de omvang van deze werken treedt Aquafin op als bouwheer voor dit project. Laarne en Berlare zijn participant en medefinancierder.

Het Lokaal Bestuur Laarne kiest ervoor om je op de hoogte te houden van het verloop van de werken via de website van Aquafin.

Algemene en specifieke vragen kunnen eveneens via de website van Aquafin worden gesteld aan de medewerkers van het contactcentrum.

Hemelwater

Inwoners die in het kader van deze werken verplicht worden om op privaat terrein het hemelwater af te koppelen van het vuilwater, kunnen hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen tot maximaal 1.000 euro.

 

Gepubliceerd opdonderdag 17 sep 2020 om 10:07