Start afbraakwerken NEZO-site

Op donderdag 11 augustus start de firma Lammens recycling uit Dendermonde met de ontmanteling van de oude zoutopslag in de Hooistraat. Dit zijn voorbereidingswerken met het oog op de bouw van ons nieuw NatuurEducatief Centrum (NEC) op die locatie.
  • In een eerste fase zal het voormalige kantoorgebouwtje op de site worden afgebroken.

  • In een tweede fase, die van start zal gaan midden september, zal de loods worden ontmanteld en zal het asfalt op het terrein worden verwijderd.

  • In totaal zullen de sloopwerken ongeveer een maand in beslag nemen.

De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen om de hinder zoveel mogelijk te beperken voor de omwonenden. De werken zullen worden opgevolgd door het studie- en adviesbureau Abesim, gespecialiseerd in milieuonderzoek en sloopopvolging.

Voor deze sloop- en saneringswerken krijgt de gemeente een financiƫle tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid, waardoor de geraamde kostprijs van 65.000 euro wordt beperkt tot 12.000 euro ten laste van de gemeente.

Gepubliceerd opwoensdag 10 aug 2022 om 12:49