Stamboomonderzoek

De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden. Sinds 1 januari 2019 zijn alle aktes van de burgerlijke stand overgezet naar een digitale database (DABS).Voor stamboomonderzoek en consultatie van recente aktes is geen toestemming meer nodig van de rechtbank, wél van alle betrokken partijen (de persoon zelf of de nabestaanden eerste tot tweede graad) op wie de opzoekingen betrekking hebben. 

Voorwaarden

Aktes die betrekking hebben op uzelf kan u aanvragen bij dienst burgerzaken, zonder meer.

Aktes die betrekking hebben op andere personen, vragen een aanpak in lijn met de privacywetgeving en GDPR.

  • Is de persoon op wie de akte betrekking heeft nog in leven, heeft u een schriftelijke toestemming nodig van deze persoon met kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • Is de persoon op wie de akte betrekking heeft overleden, heeft u een schriftelijke toestemming nodig van de nabestaanden in eerste graad of, bij afwezigheid van nabestaanden in eerste graad, de toestemming van de nabestaanden in tweede graad met kopie van zijn of haar identiteitskaart. Indien er meerdere nabestaanden zijn, heeft u van elke nabestaande deze toelating nodig met een kopie van de identiteitskaart.

U vindt alle aanvraagformulieren onderaan deze pagina of kan ze kosteloos verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.
U kan heel wat akten zelf opzoeken zonder tussenkomst van de dienst Burgerzaken. Twee heel belangrijke bronnen hiervoor zijn de website van het Rijksarchief en van FamilySearch. Aktes uit de burgerlijke stand tussen 1796 en 1910 kan u terugvinden in het rijksarchief.

Uitzonderingen

Volgende documenten zijn vrij voor inzage; u heeft dus geen toestemming nodig van betrokkene of de nabestaande(n):

  • Overlijdensaktes ouder dan 50 jaar
  • Huwelijks- en echtscheidingsaktes ouder dan 75 jaar
  • Alle andere aktes ouder dan 100 jaar
  • Bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar

Procedure

Het is momenteel niet mogelijk om als burger de registers via digitale weg in te kijken. Om de opzoekingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, gebeuren deze door de medewerkers van de dienst burgerzaken. U kan uw vraag tot opzoeking richten tot de dienst burgerzaken via onderstaand aanvraagformulieren. Tracht hiervoor zoveel mogelijk concrete informatie zoals data, schrijfwijze van de namen etc. bij uw aanvraag te vermelden. Vermeld hierbij duidelijk welke uittreksels of afschriften u nodig heeft van welke persoon.

Afhankelijk van het aantal akten dat u wenst te verkrijgen en de hoeveelheid informatie die u ons hiervoor kan aanreiken, kan het opzoekwerk behoorlijk wat tijd in beslag nemen. We streven ernaar om het resultaat van de opzoekingen binnen de 30 dagen aan u te bezorgen.

Kostprijs

De kostprijs voor deze opzoeking door de medewerker bedraagt 30 euro per uur, te rekenen vanaf het eerste verstreken uur. Het eerste uur is dus gratis. Het totaal aantal uren wordt bijgehouden gedurende een periode van 3 maand. 
Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,15 euro voor A4 formaat en 0,30 euro voor een A3 formaat).
afdrukken in kleur heb je aan 0,30 euro voor A4 formaat en 0,60 euro voor een A3 formaat.

Gerelateerde items