Stage-attest na vervallen voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs is vervallen en als de kandidaat geen nieuw voorlopig rijbewijs kan verkrijgen, kan de kandidaat het praktisch examen afleggen nadat hij 6 uren praktijkles heeft gevolgd in een rijschool.

De kandidaat dient een getuigschrift van onderricht in een rijschool, afgeleverd door de rijschool, en het attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs (stageattest), afgeleverd door de gemeentelijke administratie, voor te leggen aan het examencentrum.

Voorwaarden

Een stageattest kan je krijgen wanneer je uw vervallen voorlopig rijbewijs indient en geen nieuw voorlopig rijbewijs M36 of M18 meer kan krijgen.

Procedure

Je maakt een afspraak en overhandigt het vervallen rijbewijs aan de medewerker van de dienst burgerzaken. Je ontvangt hiervoor een ingevuld stage-attest in de plaats. Met dit attest kan je naar het examencentrum gaan en alsnog het praktisch examen afleggen, op voorwaarde dat je 6 uur praktijkles volgde en hiervan een getuigschrift kan voorleggen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Vervallen voorlopig rijbewijs.

Kostprijs

Het aanvragen en afleveren van dit attest is gratis.

Voor wie

Je vraagt jouw stageattest persoonlijk aan.