Sportraad

De Sportraad is het advies-en inspraakorgaan betreffende het sport-en recreatieaanbod van het lokaal bestuur Laarne. Dit aanbod omvat het aanbod van de Sportdienst, het Sportcentrum Veldmeers en alle lokale sportinitiatieven. Daarnaast adviseert de Sportraad over de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor sport en sportieve recreatie.

Meer info

Zie statuten onder Bijlagen.

Contact

participatie@laarne.be

Samenstelling

  • Franky Bruneel

    Functies

    Penningmeester
  • Lieven De Backer

    Functies

    Voorzitter