Sociale huisvestingsmaatschappij SHM Sociale Bouw- en kredietmaatschappij arr. Dendermonde (CVBA)

Bij de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij kan je terecht voor sociale hypothecaire leningen en sociale koopwoningen.

De maatschappij bouwt volledig uitgeruste woningen. De koper moet wel nog de keuken en de vloeren aankopen en plaatsen. De koper heeft enkele belangrijke voordelen zoals een fiscaal voordeel, een btw-tarief van 6% en een grondprijs lager dan de marktwaarde. Je moet de woning wel minstens 20 jaar bewonen, anders moet je een deel van deze voordelen terugbetalen.

Wie zich wil laten inschrijven als kandidaat-koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag je in de periode van drie jaar voor de inschrijving geen woning volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik gehad hebben. Jouw inkomen zoals vermeld op het laatste aanslagbiljet moet binnen bepaalde grenzen liggen.

Meer informatie vindt u op de website : https://www.sbkdendermonde.be/