Sociaal verhuurkantoor (SVK) Laarne - Wetteren - Wichelen

Een Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) huurt woningen op de private woningmarkt om ze daarna tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Vlaanderen telt ondertussen ongeveer 50 sociaal verhuurkantoren. 

Het SVK LWW huurt woningen binnen het werkingsgebied Laarne, Wetteren en Wichelen. Alle woningen moeten conform de Vlaamse wooncode zijn. Indien dit niet zo is dan kan een eigenaar bv. eerst de nodige werken laten uitvoeren en hiervoor gunstigere voorwaarden krijgen via premies. Elke nieuw in te huren woning moet vooraf gekeurd worden door een inspecteur vanuit Wonen Vlaanderen. Als alles in orde is, ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest dat in principe 10 jaar geldig is.

Meer informatie vindt u op de website : http://www.svk-lww.be