Sociaal kopen

Wat?

In Laarne kan u zich voor sociale koopwoningen inschrijven bij Sociale Bouw en Kredietmaatschappij Dendermonde – kortweg SBK.

SBK realiseert sociale koopwoonprojecten. Na afronding van een project biedt het SBK de sociale nieuwbouwwoningen te koop aan. Sociale koopwoningen worden gebouwd door erkende sociale huisvestingsmaatschappijen voor een welbepaalde doelgroep. De Vlaamse overheid heeft vastgelegd aan welke voorwaarden een kandidaat-koper moet voldoen om voor een dergelijke sociale woning in aanmerking te komen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning  moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zijn er voorwaarden op vlak van inkomen, eigendom,…
Alle voorwaarden vindt hier terug.

Procedure

Inschrijven tot het bekomen van een sociale koopwoning gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier voegt u een aantal stavingstukken zoals inkomen, invaliditeit, ...

U brengt alles binnen bij SBK tijdens de openingsuren waarbij u zal worden ingeschreven in één of meerdere inschrijvingsregisters van kandidaat-kopers die door de maatschappij worden bijgehouden op basis van de deelgemeenten van het werkgebied.

Enerzijds nadat u bent ingeschreven én anderzijds nadat de woningen van uw interesse zijn gebouwd, wordt gestart met de verkoopprocedure. U wordt uitgenodigd op een informatievergadering waar u alle informatie zoals prijzen, plannen, bouwtechnische details, ... zal worden meegedeeld.

Bedrag

Per inschrijvingsregister (per project van interesse) betaalt u 50 euro aan het SBK.

Opmerking

Sociale bouw en kredietmaatschappij is ook verstrekker van de lening via de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) –meer informatie over deze lening en de voorwaarden vindt u hier :

Voorwaarden voor sociale koopwoning

Inschrijvingsregisters