Sociaal huren

Wat?

In Laarne kan u zich voor sociale woningen inschrijven bij Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Dak en Sociaal Verhuurkantoor Laarne-Wetteren-Wichelen (SVK). U kan rechtstreeks bij hen inschrijven.

Wie algemene vragen heeft over sociaal huren kan hiervoor ook op afspraak terecht bij de woondienst.
Wie hulp wenst om zich in te schrijven, kan op afspraak terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Voorwaarden

Om u te kunnen inschrijven voor een sociale woning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zijn er voorwaarden op vlak van inkomen, eigendom,…

Alle voorwaarden vindt u hier terug.

Procedure

Inschrijven tot het bekomen van een sociale woning gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier voegt u een aantal stavingstukken zoals inkomen, invaliditeit, opzegbrief huidige huurwoning, verblijfsregeling m.b.t. kinderen, besluit van de burgemeester inzake een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid, attest van arts,…. Meer informatie over de sociale huisvestingsorganisaties vindt u in deze infobrochure.

Het aanvraagformulier tussen Eigen Dak en SVK is ééngemaakt – hierdoor dient u slechts éénmaal alles in te vullen en kopies van de bijlagen te bezorgen om bij beide organisaties te zijn ingeschreven

U brengt alles binnen bij één van de organisaties tijdens de openingsuren.

Bedrag

Inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij of SVK is gratis.
Ook de hulp om te worden ingeschreven verleend door de sociale dienst van het OCMW is kosteloos.