Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen veel slachtoffers, waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat.

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg

Gepubliceerd opdonderdag 22 jul 2021 om 09:58