Site Microfibres: hier spinnen ideeën

Een nieuwe toekomst

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne ligt er al jaren verlaten bij. Na een roemrijk textielverleden en een faillissement wacht er nu een nieuwe toekomst voor Laarne Fabriek. In februari 2020 kocht projectontwikkelaar Acasa de industriesite van ruim 73 000 m². In overleg met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Dit betekent dat de site niet alleen meer bestemd wordt als bedrijventerrein. De herinrichting van het industrieterrein zal via verschillende stappen verlopen en ook de nodige tijd in beslag nemen. Op regelmatige basis zal jij als burger jouw stem kunnen laten horen.

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne wacht een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Acasa kocht het industrieterrein in februari 2020. Samen met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Succesvolle online bevraging

Het Lokaal Bestuur Laarne zet in deze legislatuur meer in op burgerparticipatie, zeker wat betreft beleidsprioriteiten of grote projecten. De herbestemming van de Microfibressite is zo’n groot project. In een eerste participatiefase liep een brede online bevraging van 29 oktober tot en met 20 december 344 mensen openden de bevraging. 259 ervan beantwoorden de 13 vragen, wat een mooie respons is. Je kan de resultaten hier bekijken of via www.benieuwdnaarlaarnefabriek.be, de website die het hele project in beeld brengt. 

Focusgroepen

In een tweede participatiefase werden een twintigtal geëngageerde personen samen met experts en vertegenwoordigers uit de adviesraden uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep met als doel iets dieper na te denken over de invulling van het immense terrein. Dit gebeurde tijdens 2 digitale samenkomsten op maandagen 22 februari en 1 maart 2021. Na een toelichting voor de volledige groep, splitsten de deelnemers zich op in aparte digitale vergaderruimten om in kleinere groepen te brainstormen over de bebouwde en open ruimte op de site. Ze vertrokken daarbij telkens van een grondplan van het terrein met daarop een aantal vaste elementen die na een eerste grondige studie zijn bepaald. Een verslag van de focusgroepen, kan je onderaan deze pagina bekijken.  

Verdere traject

In het voorjaar van 2021 gaan tijdens een volgende stap adviesinstanties en experts aan de slag met de resultaten van de bevraging en de focusgroep om topics als stedenbouw, mobiliteit, economie, natuur, veiligheid en sanering te bekijken en uit te werken. Dit moet tegen de zomer van 2021 resulteren in een voorlopig masterplan dat voor terugkoppeling zal worden voorgelegd aan de buurt en geïnteresseerden.

artc