Site Microfibres: hier spinnen ideeën

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne ligt er al jaren verlaten bij. Na een roemrijk textielverleden en een faillissement wacht er nu een nieuwe toekomst voor Laarne Fabriek. In februari 2020 kocht projectontwikkelaar Acasa de industriesite van ruim 73 000 m². In overleg met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Dit betekent dat de site niet alleen meer bestemd wordt als bedrijventerrein.
De herinrichting van het industrieterrein zal via verschillende stappen verlopen en ook de nodige tijd in beslag nemen. Op regelmatige basis zal jij als burger jouw stem kunnen laten horen. Dit kan een eerste keer via de online bevraging die loopt tot en met 15 december. Deelnemen doe je via deze link

Zie jij jouw rol groter dan alleen maar het invullen van de bevraging? In een volgende fase worden focusgroepen samengesteld. Hieraan nemen geïnteresseerden deel die samen met andere betrokkenen diepgaander en thematisch willen meedenken zodat de Microfibressite optimaal ontwikkeld wordt. Via participatie@laarne.be kan je jouw kandidatuur voor de focusgroepen indienen. 

Wil je meer informatie over het volledige traject rond de reconversie van de Microfibressite? Ga dan naar www.benieuwdnaarlaarnefabriek.be, de website die het hele project in kaart brengt.