Site Microfibres: hier spinnen ideeën

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne ligt er al jaren verlaten bij. Na een roemrijk textielverleden en een faillissement wacht er nu een nieuwe toekomst voor Laarne Fabriek. In februari 2020 kocht projectontwikkelaar Acasa de industriesite van ruim 73 000 m². In overleg met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. Dit betekent dat de site niet alleen meer bestemd wordt als bedrijventerrein. De herinrichting van het industrieterrein zal via verschillende stappen verlopen en ook de nodige tijd in beslag nemen. Op regelmatige basis zal jij als burger jouw stem kunnen laten horen.

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne wacht een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Acasa kocht het industrieterrein in februari 2020. Samen met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zal Acasa de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Succesvolle online bevraging

Het Lokaal Bestuur Laarne zet in deze legislatuur meer in op burgerparticipatie, zeker wat betreft beleidsprioriteiten of grote projecten. De herbestemming van de Microfibressite is zo’n groot project. In een eerste participatiefase liep een brede online bevraging van 29 oktober tot en met 20 december 344 mensen openden de bevraging. 259 ervan beantwoorden de 13 vragen, wat een mooie respons is. Je kan de resultaten hier bekijken of via www.benieuwdnaarlaarnefabriek.be, de website die het hele project in beeld brengt. 

Volgende fase: focusgroepen

Een aantal deelnemers van de bevraging engageerde zich om deel te nemen aan de focusgroep die diepgaander zal nadenken over de invulling van het immense terrein. Vertegenwoordigers uit de adviesraden en experts sluiten ook aan bij deze focusgroep die twee keer (digitaal) zal samenkomen eind februari en begin maart. De focusgroep gaat aan de slag met de resultaten van de bevraging en een aantal ideeën die daaruit voortvloeiden.