Schadevergoeding aanvragen bij het Rampenfonds

Als u schade hebt geleden tijdens een erkende ramp, kunt u een gedeeltelijke schadevergoeding aanvragen. U moet hiervoor voldoen aan drie voorwaarden:

  • De materiële schade is veroorzaakt door een natuurramp die erkend is door de Vlaamse Regering.
  • U hebt voor meer dan 500 euro schade. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat u de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt.
  • De beschadigde goederen zijn niet verzekerbaar door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s. U moet uw schadegeval bij uw brandverzekeraar aangeven.

Voorwaarden

 U kunt alleen een vergoeding aanvragen voor:

  • goederen die geen eenvoudig risico inhouden, zoals grote industriële en commerciële complexen.
  • goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis, zoals de verzekering alle bouwplaatsrisico’s, de omniumverzekering in het kader van een motorrijtuigenpolis…
  • Als u recht hebt op een leefloon of gelijkwaardige financiële hulp dan kan u in bepaalde gevallen toch een tussenkomst krijgen voor niet verzekerde goederen. U zal de hulp die u krijgt moeten bewijzen met een attest van het OCMW.
  • professionele bosaanplantingen
  • levende veestapel buiten het gebouw
  • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport.
  • goederen die tot het openbaar domein behoren, zoals openbare wegen, spoorwegen, bibliotheken, musea…

Procedure

U kan het verloop van de procedure hier raadplegen

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen, waarbij u GEEN schadevergoeding kan aanvragen.

U vindt een oplijsting hier.