SAVE-gemeente

OVK reikt 3de SAVE-label uit aan de gemeente Laarne (2018)

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Op 17 juni 2012 ondertekende Laarne het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen.

De gemeente Laarne ging een eerste actieplan aan in 2012-‘13 en werd daarvoor gelabeld in 2014. Een tweede actieplan volgde direct erna, met labeling in 2016. In 2018 kreeg de gemeente haar derde SAVE-label uitgereikt, dit is het 70e SAVE-label in Vlaanderen. De uitreiking van het SAVE-label  is voor de gemeente een bijkomende stimulans om zich te blijven inzetten om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.