RUP Ruimtelijke knelpunten - deel 1

Dit RUP wenst een oplossing te bieden voor de ruimtelijke problemen die zich stellen op diverse locaties te Laarne.

Locatie 1: Perceel hoek Brandemanstraat / Heirweg

Locatie 2: Woongroepering Brandemanstraat

Locatie 3: Lokaal bedrijf Dendermondsesteenweg