RUP Herstructurering Dendermondsesteenweg

De zone van het RUP is gesitueerd rond de N445 / Dendermondsesteenweg op het grondgebied van de deelgemeente Kalken, te beginnen net voor het kruispunt met de Kruisenstraat - Schriekstraat tot aan de grens met de gemeente Berlare (deelgemeente Overmere). De begrenzing van het RUP werd afgestemd op de feitelijke kadastrale percelen waarbinnen de verschillende (zonevreemde) activiteiten langsheen de Dendermondsesteenweg functioneren.


De N445 / Dendermondsesteenweg vormt in oorsprong de verbindingsweg tussen Gent en Dendermonde via Zele, maar heeft deze verbindingsfunctie reeds lang verloren door de aanleg van de E17 eind jaren zestig, waardoor een kortere route naar Zele en Dendermonde is ontstaan. Toch heeft de N445 een breed profiel met vrijliggende fietspaden aan beide kanten en een weinig ontwikkelde bomenrij telkens tussen rijweg en fietspad.

Rond deze verbindingsweg hebben zich, in een van oorsprong landbouwgebied, een aantal historisch gegroeide ontwikkelingen voor gedaan onder de vorm van kleinschalige bedrijvigheid, een paar grootschalige groothandelszaken en woningen.