RUP Eekhoekstraat - Van De Velde NV

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Eekhoekstraat – Van De Velde NV’ werd opgemaakt ter behoud en uitbreiding van het bedrijf Van De Velde NV(exploitatie van een benzinestation).