RUP Dorpskern Laarne

De gemeente Laarne is samengesteld uit twee kernen, nl. Laarne en Kalken.

Het voorwerp van dit RUP situeert zich in de kern van de hoofdgemeente Laarne.

De zone van het RUP “Dorpskern Laarne” is gelegen in het centrum van de hoofdgemeente Laarne. De zone wordt gekenmerkt door een nog vrij lage dichtheid van bebouwing (in oppervlakte en aantal bouwlagen).