RUP Dorpskern Kalken

Met de opmaak van het RUP dorpskern Kalken wenst het gemeentebestuur via een gebiedsgerichte benadering een aantrekkelijke dorpskern te ontwikkelen en de beeldkwaliteit van de dorpskern te versterken. Anderzijds wenst het bestuur de historische en natuurlijke verbinding met de Kalkense Meersen te optimaliseren.